Doç. Dr. MELEK KOÇAK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. MELEK KOÇAK

T: (0282) 250 4709

M mkocak@nku.edu.tr

W mkocak.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Veteriner Fakültesi
Bölüm:Temel Bilimler
Ana Bilim Dalı:Histoloji ve Embriyoloji
Doktora
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ AD
Öğrenim Yılları: 2001
Tez:
Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1996
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ / TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ / VETERİNERLİK HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI
2014-
Doç. Dr. HARRAN ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ / VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / VETERİNERLİK HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI
2011-2013
Yrd. Doç. Dr. HARRAN ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ / VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / VETERİNERLİK HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI
2005-2011
Yrd. Doç. Dr. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ / TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ / VETERİNERLİK HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİSİ ANABİLİM DALI
2003-2005
Arş. Gör. Dr. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2001-
Araş. Gör. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ
1997-
İdari Görevler
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ / HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ
2014-
Anabilim Dalı Bşk. HARRAN ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ / TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ - VETERİNERLİK HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI
2011-2013
MYO/Yüksekokul Müdürü HARRAN ÜNİVERSİTESİ
SURUÇ MESLEK YÜKSEKOKULU
2008-2010
Anabilim Dalı Bşk. HARRAN ÜNİVERSİTESİ
VEETRİNER FAKÜLTESİ / HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI
2005-2006
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı / Histoloji ve Embriyoloji (Veteriner)
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YILMAZ R., KOÇAK M., ÖZYILDIZ Z., HAREM İ. Ş., Mast cell typing in aortic onchocerciasis and the immunohistochemical demonstration of Wolbachia bacteria, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, pp. 444-450, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. KOÇAK HAREM M., HAREM İ. Ş., KARADAĞ SARI E., AYDIN M. F., Light and Scanning Electron Microscopic Study of the Dorsal Lingual Papillae of the Goitered Gazelle, Gazelle subgutturosa, Journal of Animal and Veterinary Advances, vol. 10, pp. 1906-1915, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
3. KOÇAK HAREM M., LİMAN N., ALAN E., Distribution, Density and Histochemical Profiles of the Lung Mast Cells during the Post-Hatching Period of Japanese Quails (Coturnix coturnix japonica), Research in Veterinary Science, vol. 90, pp. 1-8, 2011.
Özgün Makale SCI
4. KARADAĞ SARI E., KOÇAK HAREM M., HAREM İ. Ş., Characterıstics of Dorsal Lingual Papillae of Zavot Cattle, Journal of Animal and Veterinary Advances, vol. 9, pp. 123-130, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. HAREM İ. Ş., KOZLU T., KOÇAK HAREM M., AKAYDIN BOZKURT Y., KARADAĞ SARI E., ALTUNAY H., Histological Structure of the Uropygial Gland of the Osprey (Pandion haliaetus), Journal of Zoo and Wildlife Medicine, vol. 41, pp. 147-150, 2010.
SCI
6. KOÇAK HAREM M., LİMAN N., An Alternatıve Hıstochemıcal Method To Sımultaneously Demonstrate Quaıl Mast Cell Types”, Biotechnic and Histochemistry, Biotechnic and Histochemistry, vol. 84, pp. 275-282, 2009.
Özgün Makale SCI
7. HAREM İ. Ş., KOÇAK HAREM M., KARADAĞ SARI E., ATAKİŞİ E., Determination of Adenosine Deaminase and Acid Alpha Naphthyl Acetate Esterase Enzyme Activity of Kilis Goats, Journal of Animal and Veterinary Advances, vol. 8, pp. 630-633, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
8. KOÇAK HAREM M., HAREM İ. Ş., SÖZMEN M., KARADAĞ SARI E., Fıbroblast Growth Factor-2 (FGF-2) and Vascular Endothelıal Growth Factor (VEGF) Expressıon in the Ileocecal Regıon of Quails (Coturnix coturnix japonica), Biotechnic and Histochemistry, vol. 85, pp. 1-5, 2009.
Özgün Makale SCI
9. KARADAĞ SARI E., KOÇAK HAREM M., SÖZMEN M., HAREM İ. Ş., Leptin Expression in the Geese (Anser anser) Preen Glands, Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, vol. 53, pp. 467-470, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
10. ALTUNAY H., HAREM İ. Ş., KOÇAK HAREM M., AŞTI R. N., KURTDEDE N., Determination of acid alfa-naphtyl acetate esterase enzyme activity in peripheral blood leucocytes of gazelles (Gazella subgutturosa), Biotechnic and Histochemistry, vol. 30, pp. 1-7, 2008.
Özgün Makale SCI
11. LİMAN N., KÜÇÜK BAYRAM G., KOÇAK M., Histological and Histochemical Studies on the Lingual, Preglottal and Laryngeal Salivary Glands of the Japanese Quail (Coturnix coturnix japonica) at the Post-hatching Period, Anat. Histol. Embryol., vol. 83, pp. 279-283, 2001.
Özgün Makale SCI
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. HAREM İ. Ş., KARADAĞ SARI E., KOÇAK HAREM M., SÖZMEN M., Bıldırcın (coturnix coturnix japonica) oviduktunda FGF ve VEGF Ekspresyonu, Harran Üniv. Vet. Fak. derg., cilt 2, ss. 6-11, 2013.
Özgün Makale
2. HAREM İ. Ş., KARADAĞ SARI E., KOÇAK HAREM M., Akkaraman koyununda dorsal dil papillalarının ışık ve taramalı elektron mikroskopik yapısı, Kocatepe Veteriner Dergisi, cilt 2, ss. 8-14, 2009.
Özgün Makale
3. KOÇAK HAREM M., Mast Hücre Proteazları ve Biyolojik Önemi, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt 14, ss. 61-67, 2005.
4. KOÇAK HAREM M., ALTUNAY H., HAREM İ. Ş., BEYAZ F., Yaban ve Evcil Ördeklerde Preen Bezi Üzerinde Histomorfolojik ve Histokimyasal Çalışmalar, EÜ Sağlık Bilimleri dergisi, cilt 14, ss. 20-30, 2005.
Özgün Makale
5. KOÇAK HAREM M., KURTDEDE N., Tavuk (Gallus domesticus) Alt Solunum Yollarındaki Mast Hücreleri Üzerinde Histolojik Araştırmalar, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt 1, ss. 21-26, 2004.
Özgün Makale
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. HAREM İ. Ş., KOÇAK HAREM M., KOZLU T., AKAYDIN BOZKURT Y., KARADAĞ SARI E., ALTUNAY H., Histological Structure of the Preen Gland of the Osprey (Pandion haliaetus), 9. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi (20.05.2008-23.05.2008).
Özet bildiri
2. KOÇAK HAREM M., HAREM İ. Ş., SÖZMEN M., KARADAĞ SARI E., İleosekal Bölgede Fibroblast Büyüme Faktörü ve Vasküler Endotel Büyüme Faktörü Ekspresyonu, 9. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi (20.05.2008-23.05.2008).
Özet bildiri
3. ALTUNAY H., HAREM İ. Ş., KOÇAK HAREM M., AŞTI R. N., KURTDEDE N., Ceylanların (Gazella subgutturosa) Perifer Kan Lenfositlerinde Asit α-Naftil Asetat Esteraz Enzim Aktivitesinin Belirlenmesi, 6. Ulusal Histoloji-Embriyoloji Kongresi (12.09.2002-15.09.2002).
Özet bildiri
4. ALTUNAY H., KOÇAK HAREM M., HAREM İ. Ş., BEYAZ F., Evcil ve Yaban Ördeklerde Preen Bezi (Uropygial Gland) Üzerinde Histomorfolojik ve Histokimyasal Araştırmalar, 6. Ulusal Histoloji-Embriyoloji Kongresi (12.09.2002-15.09.2002).
Özet bildiri
5. KOÇAK HAREM M., KURTDEDE N., Tavukların (Gallus domesticus) Alt Solunum Yollarındaki Mast Hücreleri Üzerinde Histolojik Çalışmalar, 6. Ulusal Histoloji-Embriyoloji Kongresi (12.09.2002-15.09.2002).
Özet bildiri
6. LİMAN N., KÜÇÜK BAYRAM G., KOÇAK M., Bıldırcınlarda Postnatal Dönemde Dil ve Larynx Bezleri Üzerinde Histolojik ve Histokimyasal İncelemeler, 5. Ulusal Histoloji-Embriyoloji Kongresi (28.08.2000-30.08.2000).
Özet bildiri
7. KOÇAK HAREM M., HAREM İ. Ş., KARADAĞ SARI E., “Akkaraman Koyununda Dorsal Dil Papillalarının Taramalı Elektron Mikroskopik Yapısı, ”, 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, TRABZON..
Özet bildiri
8. KOÇAK HAREM M., KARADAĞ SARI E., HAREM İ. Ş., AYDIN M. F., “İran ceylanı (Gazelle subgutturosa)’nda Dorsal Dil Papillalarının Taramalı Elektron Mikroskopik Yapısı, ”, 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, TRABZON..
Özet bildiri
9. KARADAĞ SARI E., KOÇAK HAREM M., SÖZMEN M., HAREM İ. Ş., “Leptin Expression in Goose (Anser anser) Preen Glands, ”, 9. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi ADANA..
Özet bildiri
10. LİMAN N., ALAN E., KOÇAK HAREM M., “Sosyal İzolasyon Stresinde Epitelyal Bariyerin Korunmasında E-Kaderin’nin Etkinliği”, 34. Ulusal Fizyoloji Kongresi, ERZURUM..
Özet bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. British Poultry Science, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SSCI
2. ERU Fen Bilimleri Enstitütüsü Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
Uluslararası Projeler
1. Human cystic Echinococcosis Research in Centre and Eastern Societies, AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ, Araştırmacı, 01.10.2013-Devam Ediyor.
Ulusal Projeler
1. Kazlarda (Anser Anser) Nazal Konka Mukozasının Histolojik Ve Histokimyasal Yapısının Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 09.05.2014-11.10.2016.
2. Sığırlarda Onchocerca Armillata’nın Neden Olduğu Parazitik Aortitis’in Patogenezi ile Histomorfolojik Özelliklerinin Histopatolojik ve İmmunohistokimyasal Olarak Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.06.2013-01.06.2014.
3. Tavukların (Gallus domesticus) Alt Solunum Yollarındaki Mast Hücreleri Üzerinde Histolojik Çalışmalar, TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici.
4. Postnatal Dönemde Bıldırcın Akciğerindeki Mast Hücrelerinin Dağılımı, Yoğunluğu ve Heterojenitesinin Histokimyasal ve Fluoresan Boyama Teknikleriyle Belirlenmesi, DİĞER, Yönetici.
Üyelikler
Türk Histoloji-Embriyoloji Derneği, Üye, 1997-.